riool         

Meer resultaten voor riool

Vetafscheider voor professioneel gebruik ondergronds.
VA PRO VETAFSCHEIDER NG 9 2865L. Een distributiepunt zoeken. Een distributiepunt zoeken. DS Plastics Watertight Solutions zal bovenstaande persoonlijke gegevens gebruiken om mij te contacteren. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van DS Plastics Watertight Solutions. De VA PRO vetafscheiders worden vervaardigd met de productietechniek rotatiegieten. Ze bieden een kwalitatieve oplossing voor de gravitaire zuivering van vethoudend afvalwater, afkomstig van restaurants, grootkeukens, kantines, vleesverwerkende bedrijven., Ze zijn beschikbaar met een capaciteit van 2 tot 9 l/s en werden ontwikkeld conform de Europese norm EN 1825.
Het Kempens Riooltje kan gegevens van u persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren.:
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door volgende verwerkingsverantwoordelijke.: Het Kempens Riooltje, met maatschappelijke zetel te Raapstraat 12 2470 Retie, ingeschreven in KBO onder BTW BE0542.560.689. Door het gebruik van onze website of diensten erkent u dat u deze Privacy Policy heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 15/1/2020. Het Kempens Riooltje leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie. Het Kempens Riooltje stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR na te leven. Wat en waarom we gegevens verwerken. Het Kempens Riooltje kan gegevens van u persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren.:
Riolering woonboten subsidie aanvragen RVO.nl Rijksdienst.
U vraagt pas subsidie aan nadat de boordvoorziening is aangeschaft en geïnstalleerd in de woonboot. De boordvoorziening hoeft nog niet aangesloten te zijn op het riool. Format schouwrapport Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020. PDF document 10158, KB. Welke kosten kwamen in aanmerking voor subsidie?
riool
Gemeente Leusden: Verstopt riool. Verstopt riool Gemeente Leusden.
Als blijkt dat de verstopping is veroorzaakt door foutief gebruik van het riool, verhaalt de gemeente de kosten op u. Via het formulier Vergoeding van schade door verstopping van het gemeentelijk riool, kunt u de kosten declareren. Onze medewerker neemt dit formulier mee.
rrs riool ontstopping
Riool verstopt Gemeente Westerwolde.
U kunt de plek waar uw ontstoppingstuk zit vinden op de tekening riolering Westerwolde. Als u zelf een bedrijf inschakelt zijn de gemaakte kosten altijd voor uw rekening, ook als blijkt dat de verstopping in het deel van de gemeente zit. U kunt verstoppingen in het riool zelf voorkomen.
Riool en water Gemeente Arnhem.
Ook vindt u hier onze visie op de beken, fonteinen en het overige water in Arnhem. Met de rioolaansluitmelding geeft u aan de gemeente aan om afvalwater, regenwater, water uit beheer of zinkputten, rioolwater of spoelwater via het gemeentelijk riool te gaan lozen.
Gemeente Asten: Riool verstopt.
Ligt de oorzaak van de verstopping bij u, dan verhaalt de gemeente de ontstoppings, schoonmaak en/of reparatiekosten op u. Dit is het geval als stoffen worden gevonden die niet in het riool thuis horen, zoals cement, olie, vet, vloeibaar frituurvet, schoonmaak en babydoekjes, luiers en maandverband.
Dé oplossing voor verstopping! Riool R.I.R. Leidingtechniek Roermond.
Of uw wc verstopt? Of is uw gootsteen verstopt? Leidingtechniek Roermond is de Rioolservice dienst in Roermond, Limburg voor het oplossen van alle voorkomende riool en afvoerproblemen. Wij lossen het probleem voor u op door te ontstoppen, reinigen of camera-inspecties uit te voeren.
Riool Gemeente Apeldoorn.
Onderzoek eerst of de verstopping bij u thuis zit of in het gemeentelijk riool. Verstopping van het gemeentelijk riool. Loopt het water niet meer weg als gevolg van een verstopping van het gemeentelijk riool, meld dit dan bij de gemeente.
Afvalstoffen en riolering Gemeente De Bilt.
De gemeente zal de verstopping snel en kosteloos verhelpen. U hoeft in dit geval geen ontstoppingsbedrijf in te schakelen. Indien u, bij een verstopping in het gemeentelijk riool, toch op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf benadert om de ontstopping te verhelpen, dan komen de kosten hiervan volledig voor eigen rekening. De gemeente verzorgt de aansluiting voor uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Dit betekent dat we vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens een aansluiting aanleggen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de riolering voor uw woning, bedrijf of gebouw wordt aangesloten op de huisaansluiting.
Rioolverstopping Gemeente Goeree-Overflakkee.
Werkzaamheden door de gemeente worden verhaald op de eigenaar als blijkt dat de verstopping of het defect zich niet op gemeenteterrein bevindt of wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik van het riool door bijvoorbeeld vochtige doekjes, luiers of tampons e.d.

Contacteer ons